Файлов каталог

тетаничен токсин

Декларации и доклади

За да изтеглите файл, кликнете на съответното му наименование:

  1. Декларация за забрана на медицински интервенции и реклами върху детето ви в детската градина/предучилищна/училище (.docx) »
  2. Декларация за отказ от ваксини в родилното отделение (.doc) »
  3. Доклад на Петкана Бакалова: ваксинопрофилактика в България и Европа (.pdf) »
  4. Заявление, с което всеки родител може да предпази детето си от изземване на лична и семейна информация, анкети, манипулации, обучения извън одобрените от МОН, и всички други незаконни действия, които вече се случват. Разпечатва се по един екземпляр за всяка от страните – родител, директор, възпитател, класен ръководител (за детска и предучилищна градина, и за училище). » Docx файл »

Свързани публикации