БЦЖ – нежелани реакции и неефикасна ваксина

туберкулоза

Научни статии

Здрави деца понасят страдания и биват увредени чрез безсмислено продължаващото прилагане на доказано неефикасни ваксини. Приложените научни статии от престижни реферирани и индексирани научни списания и издателства подкрепят тези факти. В случая БЦЖ ваксината, която според българския имунизационен календар се прилага в пет дози, четири след ниско чувствителната проба Манту. За разлика от българския календар, ваксината не се използва в много страни именно поради нейната неефикасност (ниско съотношение полза/вреда), или е предвидена само за отделни рискови групи.

Следва да се отбележи, че в българската кратка характеристика на продукта (КХП – листовка на продукта, предназначена за медицински специалисти) на БЦЖ ваксината, одобрена от ИАЛ (одобрение № 5/14.09.2011 г.), като нежелани лекарствени реакции са споменати подкожни студени абсцеси, дълго незаздравяващи рани, лимфаденити, келоидни ръбци и други.

Тъй като авторите на КХП, както и одобрилите я институции, не са сметнали за необходимо да уточнят кои точно са тези други нежелани реакции, справка в научната литература може да ни покаже какви са те, а именно: остеомиелити, остеити, неоплазии и псевдотумори на мястото на белега от БЦЖ ваксината, различни абсцеси (вкл. ретроперитонеален), активна БЦЖ инфекция на лимфните възли, саркоидоза, анафилактоидни реакции (при ваксини съдържащи декстран), дисеминирани БЦЖ инфекции (вкл. грануломи в черния дроб), разнообразни лимфаденити, микобактериални псевдотумори в лимфните възли, неврити, дерматомиозит, хроничен преден увеит, хроничен микобактериален артрит, еритема мултиформе, хидраденома, келоидни и хипертрофични белези, скрофулодерма, усложнение на атопичен дерматит, псориазис, улцеративен васкулит, витилиго, лупоми, грануломи, лихен стриатус, лупус вулгарис и други кожни проблеми. Приложени са връзки съм съответни научни публикации, индексирани в PubMed:

 

Подробности ➤

Остеомиелити:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7085333 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3562113 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3271300/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18603342 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17574787 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23344749 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16604251 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21210615 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27777704 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8569898 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7477555 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8165757 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12872559 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15295234 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10505527 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26212004 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3494305 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16752658 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/354311 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134752 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19029571 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10549765 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17574787

Остеити:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2373125 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6515727 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1142943 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3284907 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8190535 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7622909 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6753476 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9441095 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3186239 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19364044 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23147062 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3458078 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19390729

Неоплазии и псевдотумори на мястото на белега от БЦЖ:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1411354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7286358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3355195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/453868
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7369759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23330807

Абсцеси:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15923902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14835575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11825754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18854939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18032842

Активна БЦЖ инфекция на лимфните възли:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11167583

Саркоидоза:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12734491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2602688
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5884499

Анафилактоидни реакции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6120386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1703619
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8582416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1708069

Дисeминирана БЦЖ инфекция:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17237565 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18593737 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2654859 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9524872 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9195072 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26313288 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18762975 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11335963 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17544093 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784099 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26477962 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19764466 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16329351 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10949334 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9307176 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19403320 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10886754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2615765/

Лимфаденити:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20540864 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12151684 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12240843 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9100765 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12150189 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22156633 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22771644 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25409184 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24212563 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1801547 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15560462 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16599027 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24327454 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9156871 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15686221 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12693089 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6467777 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12724092 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2258094 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18686936 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2702508 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15575848 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6485117 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4995671 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8884411
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15780451

Микобактериален псевдотумор в лимфните възли:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19810594
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14975224

Неврити:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7134089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1838542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16188758
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10595673

Дерматомиозит:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/493894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/76775

Хроничен преден увеит:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18705627

Микобактериален артрит:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3333933/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3333933/

Еритема мултиформе:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7355353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/443840

Хидраденома:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14230963

Келоидни и хипертрофични белези:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4545792
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/836714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6448062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4545791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4702504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14521575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4145665

Скрофулодерма:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15804315
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12220277

Усложнение на атопичен дерматит:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9659324

Псориазис:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15233196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19002352

Улцеративен васкулит:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18166508

Витилиго:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5597627

Лупоми:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14378879

Грануломи:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11720184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5923459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11395655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16843115
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8434985

Лихен стриатус:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9136170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10426899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21378434

Лупус вулгарис:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8513197 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14396936 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13182702 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14932668 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13090387 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17951146 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13149724 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14497423 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14497424 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11804076 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11903161 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19120384 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7065666 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8239364 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17958779 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12395657 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2077307 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19094126 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22084942 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21506968 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8763716 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6651453 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9763915 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3220640 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14349762
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5681872

Други кожни проблеми:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15735410 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20964574 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11437999 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16716184 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3610434 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11437999 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19076817 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17291299 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19364042 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15735410 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13519082 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14792283 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14915491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13607185

За БЦЖ ваксината отдавна е факт, че не пази от туберкулоза и не намалява разпространението ѝ – най-мащабното (15-годишно индийско) проучване, цитирано и от СЗО, потвърждава това в заключението си: http://icmr.nic.in/ijmr/2013/march/ijmr_classic3.pdf

Проучване на лекари от Медицинския Университет в Биалосток, Полша (публикувано в Prog Health Sci 2012, Vol 2 , No1, р. 129), установява че въпреки направените 2 897 248 БЦЖ ваксинации в Германия в периода от 1970 до 1980 г., скоростта на намаляване на случаите на туберкулоза не се е променила значително преди и след тези масови имунизации, което се илюстрира от практически непроменения наклон на кривата на графиката, изразяваща броя случаи на активна туберкулоза в Германия:

туберкулоза
Deggeller L: „Concerning childhood vaccination today“, J Anthroposophic Med, 1992, 9(2):1–15

Същевременно в България са предвидени четири БЦЖ реваксинации, за които отдавна е доказано, че са безполезни и не се препоръчват.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16214599
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16567882

Поради гореизброените причини БЦЖ ваксината отдавна не се прилага в много страни и  не присъства в имунизационните им календари. В други държави се използва само в една доза или при отделни рискови групи, като в повечето страни ваксината е по избор и не се прилага още в първите дни от раждането на детето, както е у нас.

Твърденията на някои експерти, че ваксината е извадена от календарите в други страни заради ниска туберкулозна заболеваемост, не отговарят на истината, тъй като дори за болести с доста по-ниска заболеваемост масово се използват ваксини, а и според ваксиналната доктрина една ваксина не се спира до пълното ликвидиране на заболяването, с единствено изключение ако проучвания покажат, че е небезопасна или неефикасна.

Свързани публикации