Постваксинални тумори и други образувания на инжекционното място

Постваксинални тумори и образувания
Постваксинални тумори
БЦЖ-индуциран лупус вулгарис и плоскоклетъчен карцином при 7-годишно момче [15]

Множество злокачествени и доброкачествени тумори, и различни образувания на мястото на ваксинация с различни ваксини при деца и възрастни са документирани в научната литература. Злокачествени тумори при белега от вариолната ваксина са описвани още от 40-те години на 20-ти век [1].

Постваксинални злокачествени тумори при хора са меланоми, саркоми, плоскоклетъчни и базално-клетъчни карциноми. Доброкачествени са дерматофибром, псевдолимфом, кератоакантом, ангиом и т.н. Други локални (или някои придружени със системни изяви) постваксинални образувания са грануломи, сърбежни нодули (възли), хипертрихоза (патологично окосмяване) и пигментация на ваксинираното място, лихеноиден дерматит (лишеи), синдром на Sweet, келоиди, пиломатриком, мастоцитом, дерматологични лезии, абсцеси, атопична екзема, хемангиоми, лупус вулгарис и др. Някои доброкачествени постваксинални събития могат да прерастват в злокачествени.

Меланомите са от най-агресивните от всички злокачествени (малигнени) тумори (не само кожни), развиват се навсякъде, където има пигментни клетки. Наблюдавани са меланоми на ваксинираното място след вариолна ваксина (все още се използва при военните по света), БЦЖ и други [2-7].
Откриваните саркоми (също агресивни злокачествени тумори) на инжекционното място са дерматофирбросарком протуберанс (DFSP), тумор на Беднар (рядък пигментиран вариант на DFSP), злокачествен фиброзен хистиоцитом. Наблюдавани са след ваксинация с вариолна ваксина, срещу чума, жълта треска, тетанус и други [1,4,8-13].

Плоскоклетъчните (сквамозни) карциноми се развиват сравнително бързо. Тези злокачествени тумори се появяват предимно при апликацията с БЦЖ и вариолна ваксина [3-6,14-16].
Базално-клетъчните карциноми (базалиоми/епителиоми, произхождащи от епителната тъкан тумори) са честа неоплазма с бавен растеж, която се свързва с експозицията към слънчева светлина. Неоплазмата метастазира рядко. Появяват се след ваксинация с вариолна ваксина, БЦЖ… [3-6,17-21].

Псевдолимфомът понякога може да прерасне в злокачествен тумор. Откриван е на ваксиналното място от различни ваксини, включително варицелната [22,23].

Дерматофибромът е доброкачествен повърхностен фиброзен хистиоцитом и се открива след вариолната и 5-компонентната ваксина срещу диф/тет/кок/полио/ХиБ [3,24,25].
Кератоакантом (доброкачествен/бенигнен кожен тумор) на мястото на инжектиране след пневмококова ваксина [26].

Хипертрихоза (патологично окосмяване) и пигментация на ваксинираното място след ваксина за дифтерия и тетанус, БЦЖ, вариолна, комбинирана 5-компонентна ваксина за диф/тет/кок/хеп В/ХиБ [27-31].

Синдромът на Sweet е остра фебрилна неутрофилна дерматоза с червени до пурпурни папули (пъпки) и възли, образуващи плаки; с възпаление на ставите; в около 20% преминава в злокачествено заболяване, например левкемия. Наблюдава се след пневмококова ваксина, БЦЖ, ваксина за грип [32-38].

Описани са множество случаи на грануломи, сърбежни нодули (кожни възли, напипващи се в дълбочина) на ваксинираното място, дължащи се на контактна алергия към алуминиевите ваксинални адюванти. При проучвания през 90-те години на 20-ти век се наблюдава висока честота на сърбежните възли при 77%, свързани с алергия към алуминий след прилагане на ваксини ДТК (диф/тет и безклетъчен коклюш) [42]. Сърбящите нодули често са утежнени от инфекции на горните дихателни пътища и локални промени в кожата. Понякога кожните симптоми продължават до 7 години. Средното време между ваксинацията и началото на симптомите е 1 месец. Грануломи и други се наблюдават след прилагане на различни ваксини с алуминиеви адюванти, включително многокомпонентните комбинирани [39-43].

Наблюдават се и други чести [29] грануломи, включително некробиотични, на ваксинираното място от алуминиев адювант или други причини, например от мононатриевия глутамат в БЦЖ [48] или друго. Рискът се увеличава с броя на приложените ваксини [47]. Наблюдават се след различни ваксини, включително за хепатит Б, тетанус, пневмококова, комбинирани многокомпонентни и други [29,44-51]. Гранулома ануларе е от най-честите доброкачествени кожни дерматози (с пъпчици и пръстеновидни плаки) на ваксинираното място, но може да е и генерализирана реакция. Наблюдава се след различни ваксини – за хепатит Б, тетанус и т.н. [52-56].

На мястото на инжекцията с различни ваксини са установени и много други сериозни локални кожни, вътрекожни и съдови реакции – лихеноиден дерматит и атопична екзема след пневмококова и други ваксини; грануломатозни реакции; келоиди, улцерозен лупус вулгарис (кожен лупус), пиломатриком (доброкачествена кожна неоплазма) и други след БЦЖ; кожни реакции след грипна ваксина; Синдром на Churg-Strauss (васкулит); генерализирана гранулома ануларе, мастоцитом и лихеноидна реакция след хепатит Б ваксина; дерматологични лезии и много други реакции след вариолна ваксина; нодули след ДТК и тетанусна ваксина; абсцеси след 4-компонентна (ДТК/полио), БЦЖ и други; саркоидоза; ангиом и т.н. [57-87].


Цитирана литература:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12734474
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4723522
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4296119
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16796628
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5667224
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19514697
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7286358
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22799750
9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5487039
10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6269571
11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/533295
12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10025857
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13919964
14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18477155
15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21506968
16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17535414
17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/932293
18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3050329
19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22530332
20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5661633
21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5017293
22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18032948
23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19889051
24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27721753
25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3805387
26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6841788
27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601863
28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/48319
29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/509769
30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/675380
31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5726879
32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2383758
33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23351017
34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12353722
35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2430413
36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1156550
37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21074662
38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15692491
39. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26539576
40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23052615
41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5214894/
42. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16044278
43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21854416
44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8494110
45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25152179
46. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11373585
47. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24752308
48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16843115
49. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10233605
50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8470766
51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6207779
52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11395655
53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23373894
54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9729059
55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12428851
56. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25160110
57. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15735410
58. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3610434
60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26988991
61. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20964574
62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2976497
63. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17643066
64. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7065666
65. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22084942
66. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6382966
67. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16487123
68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14387477
69. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23445742
70. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18166508
71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9709187
72. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12218234
73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9951594
74. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9293664
75. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10200042
76. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5835332
77. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16796647
78. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10733638
79. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12617510
80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8470766
81. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25241575
82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4683319
83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1008571
84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11012612
85. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23238237
86. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12734491
87. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22084942

Свързани публикации