Родители искат право на избор и намаляване на ваксините

българска ваксинопрофилактика

В отворено писмо до институции и медии, 2266 български родители се обявиха за информиран избор относно ваксините и редуциране на имунизационния календар. Поводът беше проект за промени в Наредба 15 за имунизациите, в който се предвижда въвеждане на допълнителна ваксина за коклюш на 12-годишните, намаление с една доза на пневмококовата ваксина за бебета, отпадане на реваксинацията с БЦЖ за 11-годишните и вкарване на грипна ваксина по избор за пенсионерите.

Не намираме за далновидно решение частичното изваждане вместо пълно премахване на показали неефикасност ваксини, особено в контекста на задължителността им, както и вкарването в имунизационния календар на още ваксини, показали ограничена ефикасност, съчетана с допълнителен риск от нежелани реакции“, заявиха те.

Според тях задължителният статут на ваксините, останал в българското законодателство от отминали тоталитарни времена, е в разрез с демократичните ценности на съвременното общество и е в противовес на повечето европейски страни, където всички ваксини са по избор. Освен това противоречи на европейски нормативни актове и на българската Конституция, които са с ранг над Здравния закон, който противоречи и сам на себе си в чл. 58 спрямо чл. 87 и 88.

„Оставаме с впечатление, че предприеманите мерки в българската ваксинопрофилактика са бюрократични и тенденциозни, гонещи единствено изрядни отчети с цената на всичко при вменена задължителност, понякога с налаган психически тормоз и дискриминиращи похвати спрямо български граждани и родители; липса на загриженост, емпатия и подпомагане на семействата с пострадали от ваксини деца, поддържане на неефективна и непопулярна система за съобщаване и отчитане на нежеланите реакции след ваксинация, което рефлектира в дискредитиране на реалната им честота и тежест.“

Родителите предоставиха обширни доводи за исканията си, подкрепени с информация от официални и научни източници.
„Въпреки че СЗО не препоръчва БЦЖ реваксинациите, българските здравни власти продължават да ги налагат и то със задължителен статут за всички деца. Притеснение буди и продължаващата БЦЖ ваксинация скоро след раждането, още повече при неизяснени противопоказания за ваксинация на този ранен етап и установената непредпазност срещу туберкулоза и разпространението ѝ.

Поради добрата еволюционна адаптивност на пневмококите, включително за избягване на постваксиналния специфичен серотипово-ограничен имунитет и наблюдаваното характерно за тях заместване на серотиповете в популацията преди и след въвеждане на ваксината, тя не оказва драстично влияние върху цялостната пневмококова заболеваемост, включително инвазивната. Въздействайки върху назофарингеалната колонизация с конкурентни коменсали, пневмококовите ваксинални антигени може да провокират процеси, водещи до увеличена заболеваемост не само от неваксинозастъпени пневмококи, но и от други бактериални болестни причинители. Този допълнителен негативен ефект от ваксинацията също би следвало да се вземе предвид по повод щаденето на децата от излишни ваксинации и неизяснените напълно последствия за популацията.

При установените научни факти за неспособността на ваксината за коклюш да предотврати инфекцията и предаването му, придружени с персистиращата упоритост на здравни лица да проверяват още колко допълнителни дози могат да понесат децата (чуждите?), защото световната политика е такава, изглежда да е поредната загубена битка на човека срещу природата. Все пак има и спечелили, но това не са децата и родителите им.

Ефикасността на грипните ваксини е спорна, дори драстично ниска в някои години. За сметка на това, има научни данни за сериозни нежелани реакции и съчетани с напреднала възраст и придружаващи заболявания, са още по-лоша комбинация. Това предполага наистина добре информиран избор. Той може да е такъв, ако се предоставя обективна информация. Дали обаче нашите родители и деди ще бъдат адекватно информирани от медицинските специалисти за рисковете и ниската ефикасност на тази ваксина, или настойчиво ще се преследва поставената в Националната програма за профилактика на грипа цел от 25% ваксинален обхват, а пенсионерите ще бъдат поредните отмятани цифри в отчета, това зависи от съвестта на медиците и на взелите решение за въвеждане на Програмата.“

Родителите настояват за въведен със закон информиран избор относно ваксинациите и зачитане на основния медицински принцип преди всичко не вреди.

„Често се дава за пример, че всяко лекарство има нежелани реакции, но огромната разлика е, че лекарствата са за терапия и са по избор, а не по задължение, и се прилагат на вече болен човек, където рискът от прилагането им е оправдан с цел оздравяване. Докато ваксините се прилагат за профилактика на здрави хора, като има потенциален риск част от тези здрави хора да бъдат увредени от интервенцията. Когато има риск, дори минимален, трябва да има постановен със закон информиран избор и внимание към излишните ваксинации.“,
изтъкнаха те в официалната си позиция.

Цялото писмо с подробната научно-подкрепена аргументация може да прочетете тук:
https://www.vaksinite.com/wp-content/uploads/2019/08/otvoreno-pismo-otnosno-proekt-naredba15-imunizacii.pdf

Свързани публикации