Ваксина за морбили – какво е важно да знаем?

ваксина за морбили

ваксина за морбилиМорбилният вирус (РНК Morbillivirus /Measles virus/ от сем. Paramyxoviridae) е изолиран от Ендерс и Пийбълс през 1954 г. В България въвеждането на масова ваксинация с морбилна ваксина започва през 1969 г. Използва се щам Ленинград 16 (Л16) и се обхващт неболедувалите деца на 1-8 години. Периодът 1969 – 1971 г. се характеризира с незадоволителен ваксинален обхват (31 %) и рязко, но краткотрайно снижение на заболяемостта. През 1972-1982 г. се прилага поддържаща ваксинация на деца с начална възраст 10 месеца и обхватът с една доза морбилна ваксина щам Л16 достига 88 %. До 1976 г. ваксиналната схема е еднократна, а средногодишният показател на заболяемостта от морбили не се различава съществено от регистрирания преди началото на ваксинацията – снижението е само 10%. През 1976 г. и 1981 г. в страната са проведени масови кампании с коригираща цел – обхванати са всички деца, израснали в предходния имунизационен период – на възраст 2 – 14 години и съответно 2 – 6 г.

През 1983 г. в имунизационния календар е включена втора доза морбилна ваксина с ваксина щам Л 16 , която първоначално се прилага на 4-годишна възраст, а от 1986 г. – на децата, навършили 2 години. Ваксиналният обхват надвишава 90 %, нивото на заболяемост бележи спад, но същевременно, поради наблюдаваните периодични епидемии през интервал от 3 години, максималното ниво остава високо и се регистрират смъртни случаи. В началото на 90-те се въвежда двукратна ваксинация с триваксина морбили-паротит-рубеола (МПР) на 13 месеца и мономорбилна ваксина на 12-годишна възраст. От 2001 г. започва двукратна планова ваксинация с триваксина МПР на 13 месеца и 12 години. Използваната понастоящем в България ваксина съдържа живи атенюирани (отслабени) вируси на морбили, паротит и рубеола, като морбилният вирус е щам Schwarz, произведен в пилешки ембрионални клетки. Ваксината съдържа сорбитол, манитол, неомицин и други помощни съставки.

Не/ефикасност на ваксината

Въпреки популярните внушения, че предимно неваксинираните са изложени на риск от морбилна инфекция при среща с патогена, проучвания показват, че морбили се разпространява успешно и сред популации с 99% ваксинирани лица (Gustafson et al., 1987; Chen et al., 1989; Boulianne et al., 1991), както и други високи проценти заболели, които са напълно ваксинирани (Faneye et al., 2015; Gupta et al., 2015; Vaidya et al., 2016; MMWR, Sept. 02,1988/37(34);527-31), включително при лица с предварително доказан ваксинален имунитет, солидни антитяло-отговори и явяващи се заразоносители, което подчертава необходимостта от задълбочени епидемиологични и лабораторни изследвания при съмнение за морбили, независимо от ваксинационния статус (Rosen et al., 2011). Други автори проучват епидемичен взрив на морбили, настъпил в гимназия с документирана ваксинация в 98% и обсъждат неуспеха на ваксината, като очевидно адекватно ваксинирани лица разпространяват заразата (Nkowane et al., 1987).

В последните десетилетия епидемии от морбили в България има през 1980 – 1982 г., 1991 – 1993 и 2009 – 2011 г., независимо от типа използвана ваксина, ваксинационна схема и при висок ваксинален обхват.

По време на морбилната епидемия у нас през 2009 – 2011 г. ваксиналният статус на заболелите е известен при 52%. Във възрастовата група 1-14 г. от групата с известен ваксинационен статус, 80.9% от заболелите са ваксинирани с една или две дози МПР ваксина, от тях с поне 2 дози са 8.7% (Muscat et al., 2016, табл. 2), като е прието, че една доза ваксина се счита за достатъчна, а втората е с цел да обхване нонреспондерите от първата. В различните страни има големи разлики във възрастта, на която се прилага втората доза.

Това са фактите и цифрите – те нямат нищо общо с непрекъсната пропаганда, размахваща епидемията като чучело и как все „неваксинирани“ са заболели.

Освен това се оказва, че във възрастта под 1 година 19 бебета са ваксинирани с една доза, а 3 – с поне две дози, въпреки че според имунизационния календар първата доза МПР е предвидена на 13 месеца – някой е нарушил нормативната уредба като е ваксинирал бебета в по-малка възраст и то с 2 дози. Въпреки двудозовата ваксинация тези бебета са се разболели от морбили.

морбилна ваксина

Също така, наличието на защитен титър антитела, чрез който се определя ефикасността на ваксината, не гарантира неразболяване във всички случаи при среща с патогена. Гореизброените факти противоречат на мита „ако си ваксиниран срещу морбили, си защитен“. Титрите на анти-морбилните антитела, получени в резултат на ваксинацията, не са надежден индикатор за ефикасна защита от заболяване. Съществуват документирани случаи на заболели от морбили въпреки налични „защитни“ нива на анти-морбилни антитела в резултат на ваксинация (Edmonson et al., 1990; Ammari et al., 1993; Hirose et al., 1997). Също така, известни са данни, според които деца с агамаглобулинемия (вид имунна недостатъчност, при която не се произвеждат ефективно антитела) преболедуват морбили както и останалите деца и освен това се изгражда траен имунитет въпреки липсата на ефективен антителен имунен отговор, което демонстрира, че за изграждане на имунитет при естествена инфекция с морбили от съществено значение е Т-лимфоцитният клетъчен отговор (Burnet, 1968).

Смъртност от морбили в САЩ
Смъртността от морбили в САЩ е намаляла десетилетия, преди да се въведе ваксина. Това се наблюдава и в много други страни по света. Източник: http://www.dissolvingillusions.com/graphs/
Смъртност от морбили в Англия
Смъртността в Англия спада десетилетия преди използването на ваксина. Източник: http://www.dissolvingillusions.com/graphs/

Нежелани реакции

Тъй като МПР е жива ваксина, известно е, че рубеолният и морбилният вируси се екскретират от фаринкса между 7-ия и 28-ия ден след ваксинацията, с пикова екскреция на 11-ия ден (КХП на Приорикс). Няма данни екскретираните ваксинални вируси да се предават от ваксинираните на податливи контактни. Липсата на данни обаче не изключва рядката възможност за предаване на вируса на контактен с ваксинирания, особено при имунокомпрометирани лица. Същевременно, научни публикации доказват отделянето на морбилния вирус с урината (което не е описано в КХП/листовката на препарата), като вирусната нуклеинова киселина е изолирана в проби до 14 дни след ваксинацията (Rota et al., 1995; Kaic et al., 2010). Документирано е предаване на ваксиналния рубеолен вирус чрез кърмата, както и трансплацентарно на деца без доказателства за клинично заболяване.

Описаните в листовката (КХП) нежелани реакции от триваксината МПР, са:
Температура; обрив; зачервяване, болка и подуване на мястото на инжектиране; морбили с понижена вирулентност (в новата КХП е посочено като морбили-подобен синдром) няколко дни след ваксинацията; менингит, енцефалит, алергични реакции; инфекция на горните дихателни пътища; отит на средното ухо; лимфаденопатия; анорексия; нервност, необичаен плач, безсъние; фебрилни гърчове; конюнктивит; бронхит, кашлица; диария; повръщане; увеличаване на паротидните жлези; орхит; епидидимит; паротитоподобен синдром; тромбоцитопения, тромбоцитопенична пурпура; анафилактични реакции; трансверзален миелит, синдром на Guillain-Barre, периферен неврит; Erythema multiforme; арталгия; артрит; синдром на Kawasaki.

Примери за сериозни системни и неврологични реакции (вкл. eнцефалити, енцефаломиелити, неврити, и др.) от ваксини, съдържащи морбилен ваксинален вирус:

 1. Оптичен неврит след ваксинация с различни морбилни ваксини, включително МПР (Kazarian and Gager, 1978; Stevenson et al., 1996; Arshi et al., 2004; Moradian and Ahmadieh, 2008; De Giacinto et al., 2016).
 2. Енцефалити (Crowley et al., 1989; Watson, 1990; Bitnun et al., 1999; Shuper, 2011; Sukumaran et al., 2015).
 3. 48 случая на деца с енцефалопатия до 15 дни след морбилна ваксина; 8 от тях са починали, а при останалите са наблюдавани регресия или забавяне в умственото развитие, хронични гърчове, моторни и сензорни нарушения и нарушения в движенията (Weibel et al., 1998).
 4. Мултифазен дисеминиран енцефаломиелит (Azumagawa et al., 2016).
 5. Неврологични проблеми след морбилна ваксина (Nader et al., 1968; Landrigan and Witte, 1973; Sukumaran et al., 2015).
 6. Нарушение в походката след МПР (Benjamin et al., 1992; Plesner, 1995; Plesner et al., 2000).
 7. Парализа на лицевите нерви след морбилна ваксина (Snyder, 1968).
 8. Парализи на черепно-мозъчен нерви от МПР ваксината (Manzotti et al., 2010; ,Cheng et al., 2012; Woo et al., 2014; Bourtoulamaiou et al., 2015).
 9. Церебеларна (на малкия мозък) атаксия след морбилна ваксина (Trump, 1967; Plesner et al., 2000).
 10. Загуба на слуха след МПР (Nabe-Nielsen and Walter, 1988; Hulbert et al., 1991; Koga et al., 1991; Asatryan et al., 2008).
 11. Ретинопатия след МПР (Marshall et al., 1985; Schuil et al., 1998).
 12. Хемиплегия след МПР (Sackey and Broadhead, 1993).
 13. Трансверзален миелит след МПР (Joyce and Rees, 1995).
 14. Синдром на Gianotti-Crosti след МПР ваксинация (Velangi and Tidman, 1998).
 15. 6 до 14 дни след ваксината има повишен риск от фебрилни гърчове, треска и конвулсии с продължителност >30 минути (Barlow et al., 2001; Ward et al., 2007; Rowhani-Rahbar et al., 2013). МПР ваксината почти утроява риска от фебрилни гърчове през втората седмица след ваксинацията (Feenstra et al., 2014). Може да играе роля на отключващ механизъм за епилепсия, свързана с припадъци след ваксинацията (Verbeek et al., 2014).
 16. Потвърдена е причинно-следствената връзка между морбили-паротит-рубеола ваксината и идиопатична тромбоцитопенична пурпура (Vlacha et al., 1996; Miller et al., 2001; Black et al., 2003; France et al., 2008; Sauvé and Scheifele, 2009).
 17. Анафилаксията е рядка, но животозастрашаваща алергична реакция от МПР поради свръхчувствителност към съставки на ваксината – описание на десетки случаи от желатин или яйчен протеин (Kelso et al., 1993; Sakaguchi et al., 1996; Patja et al., 2001; Pool et al., 2002; Bohlke et al., 2003; Kamin et al, 2006), или по-рядко към неомицин (Rietschel et al., 1981; Sukumaran et al., 2015).

Честите нежелани реакции от МПР ваксината като висока температура, диария и обриви се срещат до около 5-10 дни след първата доза. Тези ваксино-свързани нежелани събития се случват в приблизително 1 на всеки 6 малки деца, а висока температура се среща в 1 на 20 (LeBaron et al, 2006).

Съществуват научни доклади за асоциация на МПР ваксината с автоимунни заболявания (свързани с неврологични нарушения, тромбоцитопения, артрит, диабет тип 1 и други), обобщени в обзор (Perricone et al., 2015). Установена е корелация между високи титри на абнормални анти-морбилни антитела и неврологични нарушения (Singh et al., 2002; Singh and Jensen, 2003).


Цитирана литература ↓↓↓

Ammari LK, Bell LM, Hodinka RL. Secondary measles vaccine failure in healthcare workers exposed to infected patients. Infect Control Hosp Epidemiol. 1993 Feb;14(2):81-6.

Arshi S, Sadeghi-Bazargani H, Ojaghi H, Savadi-Oskouei D, Hekmat S, Jastan M, Majidpour A, Shahizareh F. The first rapid onset optic neuritis after measles-rubella vaccination: case report. Vaccine. 2004 Sep 3;22(25-26):3240-2.
Asatryan A, Pool V, Chen RT, Kohl KS, Davis RL, Iskander JK; VAERS team. Live attenuated measles and mumps viral strain-containing vaccines and hearing loss: Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), United States, 1990–2003. Vaccine. 2008 Feb 26;26(9):1166-72.

Azumagawa K, Nomura S, Shigeri Y, Jones LS, Sato DK, Nakashima I, Kashiwagi M, Tanabe T, Shimakawa S, Nakajima H, Tamai H. Post-vaccination MDEM associated with MOG antibody in a subclinical Chlamydia infected boy. Brain Dev. 2016 Aug;38(7):690-3.

Barlow WE, Davis RL, Glasser JW, Rhodes PH, Thompson RS, Mullooly JP, Black SB, Shinefield HR, Ward JI, Marcy SM, DeStefano F, Chen RT, Immanuel V, Pearson JA, Vadheim CM, Rebolledo V, Christakis D, Benson PJ, Lewis N; Centers for Disease Control and Prevention Vaccine Safety Datalink Working Group. The risk of seizures after receipt of whole-cell pertussis or measles, mumps, and rubella vaccine. N Engl J Med. 2001 Aug 30;345(9):656-61.

Benjamin CM, Chew GC, Silman AJ. Joint and limb symptoms in children after immunisation with measles, mumps, and rubella vaccine. BMJ. 1992 Apr 25;304(6834):1075-8.

Bitnun A, Shannon P, Durward A, Rota PA, et al. Measles inclusion-body encephalitis caused by the vaccine strain of measles virus. Clin Infect Dis. 1999 Oct;29(4):855-61.

Black C, Kaye JA, Jick H. MMR vaccine and idiopathic thrombocytopaenic purpura. Br J Clin Pharmacol. 2003 Jan; 55(1): 107–111.

Burnet FM. Measles as an index of immunological function. Lancet. 1968 Sep 14;2(7568):610-3.
Bohlke K, Davis RL, Marcy SM, Braun MM, DeStefano F, Black SB, Mullooly JP, Thompson RS; Vaccine Safety Datalink Team. Risk of anaphylaxis after vaccination of children and adolescents. Pediatrics. 2003 Oct;112(4):815-20.

Boulianne N, De Serres G, Duval B, Joly JR, Meyer F, Déry P, Alary M, Le Hénaff D, Thériault N. Major measles epidemic in the region of Quebec despite a 99% vaccine coverage. Can J Public Health. 1991 May-Jun;82(3):189-90.

Bourtoulamaiou A, Yadav S, Nayak H. Benign Recurrent Sixth (Abducens) Nerve Palsy following Measles-Mumps-Rubella Vaccination. Case Rep Pediatr. 2015; 2015: 734516.

Chen RT, Goldbaum GM, Wassilak SG, Markowitz LE, Orenstein WA. An explosive point-source measles outbreak in a highly vaccinated population. Modes of transmission and risk factors for disease. Am J Epidemiol. 1989 Jan;129(1):173-82.

Cheng DR, Crawford NW, Hayman M, Buckley C, Buttery JP. Recurrent 6th nerve palsy in a child following different live attenuated vaccines: case report. BMC Infect Dis. 2012; 12: 105.

Crowley, S., S. Al-Jawad, I. Z. Kovar. Mumps, Measles, And Rubella Vaccination And Encephalitis. BMJ: British Medical Journal, Vol. 299, No. 6700 (Sep. 9, 1989), p. 660
De Giacinto C, Guaglione E, Leon PE, D’Aloisio R, Vattovani O, Ravalico G, Tognetto D. Unilateral Optic Neuritis: A Rare Complication after Measles-Mumps-Rubella Vaccination in a 30-Year-Old Woman. Case Rep Ophthalmol Med. 2016; 2016: 8740264.

Edmonson MB, Addiss DG, McPherson JT, Berg JL, Circo SR, Davis JP. Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreak in a highly vaccinated population. JAMA. 1990 May 9;263(18):2467-71.

Faneye AO, Adeniji JA, Olusola BA, Motayo BO, Akintunde GB. Measles Virus Infection Among Vaccinated and Unvaccinated Children in Nigeria. Viral Immunol. 2015 Jul-Aug;28(6):304-8.

Feenstra B, Pasternak B, Geller F, Carstensen L, Wang T, Huang F, Eitson JL, Hollegaard MV, Svanström H, Vestergaard M, Hougaard DM, Schoggins JW, Jan LY, Melbye M, Hviid A. Common variants associated with general and MMR vaccine-related febrile seizures. Nat Genet. 2014 Dec;46(12):1274-82.

France EK, Glanz J, Xu S, Hambidge S, Yamasaki K, Black SB, Marcy M, Mullooly JP, Jackson LA, Nordin J, Belongia EA, Hohman K, Chen RT, Davis R; Vaccine Safety Datalink Team. Risk of immune thrombocytopenic purpura after measles-mumps-rubella immunization in children. Pediatrics. 2008 Mar;121(3):e687-92.

Gupta SN, Gupta N, Gupta S. Modified measles versus rubella versus atypical measles: One and same thing. J Family Med Prim Care. 2015 Oct-Dec;4(4):566-9.

Gustafson TL, Lievens AW, Brunell PA, Moellenberg RG, Buttery CM, Sehulster LM. Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population. N Engl J Med. 1987 Mar 26;316(13):771-4.

Hirose M, Hidaka Y, Miyazaki C, Ueda K, Yoshikawa H. Five cases of measles secondary vaccine failure with confirmed seroconversion after live measles vaccination. Scand J Infect Dis. 1997;29(2):187-90.

Hulbert TV, Larsen RA, Davis CL, Holtom PD. Bilateral hearing loss after measles and rubella vaccination in an adult. N Engl J Med. 1991 Jul 11;325(2):134.

Joyce KA, Rees JE. Transverse myelitis after measles, mumps, and rubella vaccine. BMJ. 1995 Aug 12; 311(7002): 422.
Kaic B, Gjenero-Margan I, Aleraj B, Vilibic-Cavlek T, Santak M, Cvitković A, Nemeth-Blazic T, Hofman I. Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Euro Surveill. 2010 Sep 2;15(35). pii: 19652.

Kamin W, Staubach P, Klär-Hlawatsch B, Erdnüss F, Knuf M. Anaphylaxis after vaccination due to hypersensitivity to gelatin. Klin Padiatr. 2006 Mar-Apr;218(2):92-4.

Kazarian E, Gager W. Optic neuritis complicating measles, mumps, and rubella vaccination. Am. J. Ophthalmology 86:544-547, 1978.

Kelso JM, Jones RT, Yunginger JW. Anaphylaxis to measles, mumps, and rubella vaccine mediated by IgE to gelatin. J Allergy Clin Immunol. 1993 Apr;91(4):867-72.

Koga K, Kawashiro N, Araki A, Watanabe M. Bilateral acute profound deafness after MMR vaccination–report of a case. Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho. 1991 Aug;94(8):1142-5.

Landrigan PJ, Witte JJ. Neurologic disorders following live measles-virus vaccination. JAMA. 1973 Mar 26;223(13):1459-62.

LeBaron CW, Bi D, Sullivan BJ, Beck C, Gargiullo P. Evaluation of potentially common adverse events associated with the first and second doses of measles-mumps-rubella vaccine. Pediatrics. 2006 Oct;118(4):1422-30.

Manzotti F, Menozzi C, Porta MR, Orsoni JG. Partial third nerve palsy after Measles Mumps Rubella vaccination. Ital J Pediatr. 2010; 36: 59.

Marshall GS, Wright PF, Fenichel GM, Karzon DT. Diffuse retinopathy following measles, mumps, and rubella vaccination. Pediatrics. 1985 Dec;76(6):989-91.

Miller E, Waight P, Farrington C, Andrews N, Stowe J, Taylor B. Idiopathic thrombocytopenic purpura and MMR vaccine. Arch Dis Child. 2001 Mar; 84(3): 227–229.

Moradian S, Ahmadieh H. Early Onset Optic Neuritis Following Measles-Rubella Vaccination. J Ophthalmic Vis Res. 2008 Apr; 3(2): 118–122.

Muscat M, Marinova L, Mankertz A, Gatcheva N, Mihneva Z, Santibanez S, Kunchev A, Filipova R, Kojouharova M. The measles outbreak in Bulgaria, 2009-2011: An epidemiological assessment and lessons learnt. Euro Surveill. 2016;21(9). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.9.30152.

Nabe-Nielsen J, Walter B. Unilateral total deafness as a complication of the measles-mumps-rubella vaccination. Scand Audiol Suppl. 1988;30:69-70.

Nader PR, Warren RJ. Reported neurologic disorders following live measles vaccine. Pediatrics. 1968 May;41(5):997-1001.

Nkowane BM, Bart SW, Orenstein WA, Baltier M. Measles outbreak in a vaccinated school population: epidemiology, chains of transmission and the role of vaccine failures. Am J Public Health. 1987 Apr;77(4):434-8.

Patja A, Mäkinen-Kiljunen S, Davidkin I, Paunio M, Peltola H. Allergic reactions to measles-mumps-rubella vaccination. Pediatrics. 2001 Feb;107(2):E27.

Plesner AM. Gait disturbances after measles, mumps, and rubella vaccine. Lancet. 1995 Feb 4;345(8945):316.
Plesner AM, Hansen FJ, Taudorf K, Nielsen LH, Larsen CB, Pedersen E. Gait disturbance interpreted as cerebellar ataxia after MMR vaccination at 15 months of age: a follow-up study. Acta Paediatr. 2000 Jan;89(1):58-63.

Pool V, Braun MM, Kelso JM, Mootrey G, Chen RT, Yunginger JW, Jacobson RM, Gargiullo PM; VAERS Team. US Vaccine Adverse Event Reporting System. Prevalence of anti-gelatin IgE antibodies in people with anaphylaxis after measles-mumps rubella vaccine in the United States. Pediatrics. 2002 Dec;110(6):e71.

Perricone, C., Valesini, G. and Shoenfeld, Y. (2015) Measles, Mumps, and Rubella Vaccine: A Triad to Autoimmunity, in Vaccines and Autoimmunity (eds Y. Shoenfeld, N. Agmon-Levin and L. Tomljenovic), John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NJ, USA. doi: 10.1002/9781118663721.ch13.

Rietschel RL, Bernier R. Neomycin sensitivity and the MMR vaccine. JAMA. 1981 Feb 13;245(6):571.

Rosen JB, Rota JS, Hickman CJ, Sowers S, Mercader S, Rota PA, Bellini WJ, Huang AJ, Doll MK, Zucker JR, Zimmerman CM. Outbreak of Measles Among Persons With Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011, Clin Infect Dis. (2014), doi: 10.1093/cid/ciu105

Rota P, Khan A, Durigon E, Yuran T, Villamarzo YS, Bellini W. Detection of measles virus RNA in urine specimens from vaccine recipients. J Clin Microbiol. 1995 Sep; 33(9): 2485–2488.

Rowhani-Rahbar A, Fireman B, Lewis E, Nordin J, Naleway A, Jacobsen SJ, Jackson LA, Tse A, Belongia EA, Hambidge SJ, Weintraub E, Baxter R, Klein NP. Effect of age on the risk of Fever and seizures following immunization with measles-containing vaccines in children. JAMA Pediatr. 2013 Dec;167(12):1111-7.

Sackey AH, Broadhead RL. Hemiplegia after measles, mumps, and rubella vaccination. BMJ. 1993 May 1;306(6886):1169.
Sakaguchi M, Nakayama T, Inouye S. Food allergy to gelatin in children with systemic immediate-type reactions, including anaphylaxis, to vaccines. J Allergy Clin Immunol. 1996 Dec;98(6 Pt 1):1058-61.

Sauvé LJ, Scheifele D. Do childhood vaccines cause thrombocytopenia? Paediatr Child Health. 2009 Jan; 14(1): 31–32.
Schuil J, van de Putte EM, Zwaan CM, Koole FD, Meire FM. Retinopathy following measles, mumps, and rubella vaccination in an immuno-incompetent girl. Int Ophthalmol. 1998;22(6):345-7.

Shuper, A. Suspected measles – mumps – rubella vaccine-related encephalitis: Two cases. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2011; 43: 75–78.

Singh VK, Lin SX, Newell E, Nelson C. Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism. J Biomed Sci. 2002 Jul-Aug;9(4):359-64.

Singh VK, Jensen RL. Elevated levels of measles antibodies in children with autism. Pediatr Neurol. 2003 Apr;28(4):292-4.

Snyder, R. D.: Facial palsy following measles vaccination, a possible connection. J. Pediatr. 42: 215, 1968.
Stevenson VL, Acheson JF, Ball J, Plant G. Optic neuritis following measles-rubella vaccination in two 13-year-old children. Br J Ophthalmol 1996 80: 1110-1111.

Sukumaran L, McNeil MM, Moro PL, Lewis PW, Winiecki SK, Shimabukuro TT. Adverse Events Following Measles, Mumps, and Rubella Vaccine in Adults Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 2003–2013. Clin Infect Dis. 2015 May 15; 60(10): e58–e65.

Trump, R. C, and White, T. R.: Cerebellar ataxia presumed due to live, attenuated measles virus vaccine. J. A. M. A. 199:165, 1967.

Vaidya SR, Raut CG, Jadhav SM. Laboratory confirmation of rubella infection in suspected measles cases. J Med Virol. 2016 Oct;88(10):1685-9.

Velangi SS, Tidman MJ. Gianotti-Crosti syndrome after measles, mumps and rubella vaccination. Br J Dermatol. 1998 Dec;139(6):1122-3.

Verbeek NE, Jansen FE, Vermeer-de Bondt PE, de Kovel CG, van Kempen MJ, Lindhout D4, Knoers NV, van der Maas NA, Brilstra EH. Etiologies for seizures around the time of vaccination. Pediatrics. 2014 Oct;134(4):658-66.

Vlacha V, Forman EN, Miron D, Peter G. Recurrent thrombocytopenic purpura after repeated measles-mumps-rubella vaccination. Pediatrics. 1996 May;97(5):738-9.

Ward KN, Bryant NJ, Andrews NJ, Bowley JS, Ohrling A, Verity CM, Ross EM, Miller E. Risk of serious neurologic disease after immunization of young children in Britain and Ireland. Pediatrics. 2007 Aug;120(2):314-21.

Watson JG. A child of 3 years who developed an encephalitic reaction to MMR (mumps, measles, rubella) immunisation at age 15 months. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1990 Jun;19(2):189-90.

Weibel RE, Caserta V, Benor DE, Evans G. Acute encephalopathy followed by brain injury or death associated with further attenuated measles vaccines: a review of claims submitted to the national vaccine injury compensation program. Pediatrics 1998;101:383–7.

Woo RJ, Winiecki SK, Ou AC. Motor palsies of cranial nerves (excluding VII) after vaccination. Hum Vaccin Immunother. 2014 Feb 1; 10(2): 301–305.

CDC, MMWR, September 02, 1988 / 37(34);527-31 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001089.htm
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/plan-eliminatsiya-morbili-rubeola-2005-2010.pdf
http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/ss4024.pdf

Свързани публикации