Имунизационен календар 2019

Имунизационен календар на Република България

Навършена възраст:Имунизация против:ВаксинаНачин на приложение:
През първите 24 часа след раждането *Имунизация против хепатит Б (I прием)Рекомбинантна хепатит Б ваксина Енжериксмускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след ражданетоИмунизация против туберкулозаБЦЖвътрекожно, 0,1 мл
Втори месецИмунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (I прием)**


Имунизация против пневмококи (I прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Хексацима, Инфанрикс Хекса или Пентаксим*

Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс

мускулно, 0,5 мл
Трети месецИмунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (II прием)


Имунизация против пневмококи (II прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Хексацима, Инфанрикс Хекса или Пентаксим*

Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс

мускулно, 0,5 мл
Четвърти месецИмунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (IІI прием)


Имунизация против пневмококи (IIІ прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Хексацима, Инфанрикс Хекса или Пентаксим*

Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс

мускулно, 0,5 мл
Седми месецПроверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави отрицателна проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизиратБЦЖвътрекожно, 0,1 мл
Дванадесет месецаРеимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием)Конюгирана пневмококова ваксина Синфлориксмускулно, 0,5 мл
Тринадесет месецаИмунизация против морбили, паротит и рубеолаТриваксина морбили – паротит – рубеола Приорикс или М-М-RVAXPROподкожно или мускулно, 0,5 мл
Шестнадесет месеца (не по-рано от една година след III прием)Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием)Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б Инфанрикс – IPV+HiB или Пентаксиммускулно, 0,5 мл
Шест годиниРеимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина Тетраксиммускулно, 0,5 мл
Седем годиниРеимунизация против туберкулоза (след отрицателна отрицателна проба Манту)БЦЖвътрекожно, 0,1 мл
Единадесет годиниРеимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)БЦЖвътрекожно, 0,1 мл
Дванадесет годиниРеимунизация против морбили паротит и рубеола

Реимунизация против тетанус и дифтерия

Триваксина морбили – паротит – рубеола Приорикс или М-М-RVAXPRO

ТетаДиф (Td)

подкожно или мускулно, 0,5 мл

мускулно, 0,5 мл

Седемнадесет годиниРеимунизация против тетанус и дифтерияТетаДиф (Td)мускулно, 0,5 мл
От 25-ата година през 10 годиниРеимунизация против тетанус и дифтерияТетаДиф (Td)мускулно, 0,5 мл

* Ако за хепатит Б ваксинация се използва само монопрепарат (Енжерикс), дозите са 3 – в първите 24 часа след раждането, на 1 месец и на 6 месечна възраст. Иначе от втората доза влиза в състава на многокомпонентна ваксина и дозите общо са 4.

** Според последните промени в Наредба 15 за имунизациите, може да се прилагат различни марки и видове моноваксини или комбинирани многокомпонентни, като не се уточнява и колко на брой, стига общо да съдържат антигените, които се изискват за съответната възраст.

Ваксинациите над шестгодишна възраст се правят в календарната година на навършване на възрастта.

Листовки на ваксините »