Тежка имунна тромбоцитопения след иРНК ваксина

тежка имунна тромбоцитопения

Тежка, рефрактерна имунна тромбоцитопения, настъпила след ваксина срещу SАRS-CоV-2

Автори: Jackie M Helms, Kristin T Ansteatt, Jonathan C Roberts, Sravani Kamatam, Kap Sum Foong, Jo-mel S Labayog, Michael D Tarantino

Резюме

Въвеждането на SARS-CoV-2 ваксините е в ход и милиони вече са ваксинирани. Най-малко 25 съобщения за „имунна тромбоцитопения“ (ITP) или „тромбоцитопения“ след ваксините на Moderna или Pfizer (иРНК ваксини – бел.ред.) са добавени към системата за съобщаване на нежелани събития от ваксини (VAERS) в САЩ. ITP е рядко, но познато усложнение от няколко ваксинации. Ваксините срещу SARS-CoV-2 са нови, с нововъведен механизъм на действие и разбирането на епидемиологията, клиничните прояви, успеха на лечението и присъщата история на следваксиналната тромбоцитопения се развива. Съобщаваме за 74-годишен мъж, който разви рефрактерна (упорита, трудно лечима – бел.ред.) тромбоцитопения в рамките на един ден след получаване на ваксината Moderna SARS-CoV-2. Няколко часа след ваксинацията се разгърна значителен епистаксис (кръвотечение от носа – бел.ред.) и кожна пурпура. Тежката тромбоцитопения е документирана на следващия ден и той разви слабост в крайниците и енцефалопатия със слабост на лицевите мускули. В 14-дневен период тромбоцитопенията е лекувана първо с висока доза дексаметазон, интравенозен имуноглобулин, кръвопреливане на тромбоцити, ритуксимаб, плазмен обмен (за предполагаема остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия (AIDP), и четири дневни дози от рецепторния агонист на тромбопоетин (TPO-RA) елтромбопаг (Promacta™), без тромбоцитен отговор. Три дни по-късно той получи TPO-RA ромиплостим (Nplate™). Пет дни след това броят на тромбоцитите му започна да се повишава и до 25-тия ден след ваксинацията броят е в нормалните граници. Тромбоцитопенията е устойчива на лечение от първа и втора линия. Евентуалното нарастване на тромбоцитния му брой предполага, че единия или и двата TPO-RA може да са повлияли на тромбоцитното възстановяване. Възможно, но по-малко вероятно предвид временния характер, лекарствено-предизвиканата тромбоцитопения отслабва. Агресивното използване на имуносупресивно лечение може да застраши целта на SARS-CoV-2-ваксините и трябва да се има предвид по-ранната употреба на неимуносупресивно лечение от втора линия за ваксино-свързана тежка тромбоцитопения, като с TPO-RA. Въпреки че е наложително да се продължи глобалната ваксинационна програма, необходима е бдителност към появата на постваксинална тежка тромбоцитопения.

Източник:
Helms JM, Ansteatt KT, Roberts JC, Kamatam S, Foong KS, Labayog JS, Tarantino MD. Severe, Refractory Immune Thrombocytopenia Occurring After SARS-CoV-2 Vaccine. J Blood Med. 2021;12:221-224. https://doi.org/10.2147/JBM.S307047
https://www.dovepress.com/severe-refractory-immune-thrombocytopenia-occurring-after-sars-cov-2-v-peer-reviewed-article-JBM

Свързани публикации