Йота-карагенан и ксилитол инхибират SARS-CoV-2 в клетъчна култура

коронавирус

Автори: Shruti Bansal, Colleen B. Jonsson, Shannon L. Taylor, Juan Manuel Figueroa, Andrea Vanesa Dugour, Carlos Palacios, Julio César Vega

Резюме

Проучване установява, че йота-карагенанът в концентрации до 6 µg/mL инхибира инфекцията на SARS-CoV-2 във Vero клетъчни култури. Концентрациите, за които е установено, че са активни in vitro срещу SARS-CoV-2, могат да бъдат постигнати чрез прилагане на назални спрейове, които вече се предлагат на пазара в няколко страни. Ксилитолът в концентрация 5% m/V се е доказал сам по себе си като вирициден и асоциацията с йота-карагенан също може да бъде от полза.

Заключение

Йота-карагенанът инхибира SARS-CoV-2 in vitro в концентрации, лесно постижими чрез назални и пулверизиращи формулировки. Освен това, ксилитолът проявява антивирусна активност и върху SARS-CoV-2. Комбинацията с йота-карагенан може да е ползотворна. На пазара вече се предлагат спрейове за нос със състави, подобни на някои от тестваните в това in vitro проучване с подходящ профил на безопасност. В ход са клинични изпитвания, за да се оцени полезността на назалните спрейове въз основа на тестваните формулировки при профилактиката и лечението на COVID-19. Представените тук данни със сигурност са обнадеждаващи в тази посока.


Източник:
Bansal S, Jonsson CB, Taylor SL, et al. Iota-carrageenan and Xylitol inhibit SARS-CoV-2 in cell culture. bioRxiv 2020.08.19.225854;
doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.19.225854
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.19.225854v1.full

Свързани публикации