Честота на тетанус и дифтерия във връзка с ваксиналните графици за възрастни

ваксини

Автори: Ariel M Slifka, Byung Park, Lina Gao, Mark K Slifka

Предистория: Световната здравна организация (СЗО) не препоръчва рутинна реваксинация (бустер) за възрастни срещу тетанус и дифтерия след завършване на поредицата от детски ваксинации. Много страни обаче продължават да прилагат реваксинации за възрастни, което води до въпроса дали това е необходимо, за да се намали честотата на тези 2 редки заболявания.

Методи: Проведохме обсервационно кохортно проучване, основано на доклади на СЗО от 2001 до 2016 г. Сравнихме честотата на тетанус и дифтерия в 31 северноамерикански и европейски страни, които или прилагат, или не препоръчват реваксинация за възрастни.

Резултати: Страните, които ваксинират възрастни на всеки 5-20 години (група 1), бяха сравнени със страни, които не прилагат рутинна ваксинация на възрастни срещу тетанус или дифтерия (група 2). Сравнението на група 1 с група 2 не показва значително намаление на честотата на тетанус сред страните, които ваксинират възрастни (P = .52; коефициент на риск [RR] = 0.78; 95% доверителен интервал [CI], .36 до 1.70). Рискът от заразяване с дифтерия е увеличен в страните, които ваксинират възрастни, поради включването на Латвия, държава с лош ваксинален обхват (P <.001). Ако обаче Латвия бъде изключена, няма разлика в честотата на дифтерия между страните, които ваксинират или не прилагат рутинна ваксинация за възрастни (P = .26; RR = 2.46; 95% CI, .54 до 11.23).

Заключения: Прегледът на данните за разпространението при >11 милиарда човеко-години не разкрива полза, свързана с извършване на реваксинации на възрастни срещу тетанус или дифтерия. Подобно на други ваксини, този анализ подкрепя позицията на СЗО относно бустерната ваксинация за възрастни и ако тази позиция бъде одобрена от здравните власти, това може да позволи на повече страни да фокусират здравните ресурси върху уязвими и слабо ваксинирани популации.


Източник:
Slifka AM, Park B, Gao L, Slifka MK. Incidence of Tetanus and Diphtheria in Relation to Adult Vaccination Schedules. Clin Infect Dis. 2020 Feb 25:ciaa017. doi: 10.1093/cid/ciaa017
https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciaa017/5741633

Свързани публикации