Критичен обзор: Какви всъщност са доказателствата, че ваксинирането на медицински лица срещу сезонен грип предпазва техните пациенти?

грипна ваксина

Автор: Zvi Howard Abramson

Абстракт

Предистория и методи: Ваксинацията на всички здравни работници (HCW) е силно препоръчителна от здравните власти и лечебните заведения, а подкрепата за задължителна ваксинация се увеличава. Статията представя съответната литература и проучва какви са доказателствата за пациентските ползи от ваксинацията на медицинските лица. Идентифицираните от търсенията в Medline статии и списъци с цитирана литература бяха проверени за вътрешна и външна валидност. Наблегнато е на рандомизираните контролирани проучвания. Представена е също литература за (степента на) собствено предпазване на HCW чрез ваксини.

Резултати: Публикуваните проучвания показват, че личната полза от ваксинирането на здрави хора на средна възраст е малка и няма доказателства, че при HCW е по-различно. Изследванията, целящи да докажат широко разпространеното убеждение, че ваксинирането на медицински лица намалява заболеваемостта и смъртността на пациентите, са силно погрешни и препоръките за ваксинация са предубедени. Няма надеждни публикувани данни, които да показват, че ваксинацията на медицинските лица има значителна полза за техните пациенти – не спомага за намаление на заболеваемостта и смъртността на пациентите и дори не води до увеличение на ваксиналния процент при тях.

Заключение: Съществуващата литература не подкрепя аргументите за всеобхватна грипна ваксинация на медицинските лица. Решението дали да се ваксинира или не, освен може би в екстремни ситуации, трябва да бъде единствено на здравния работник, без върху него да се оказва правна, институционална или колегиална принуда.


Източник: Abramson ZH. What, in Fact, Is the Evidence That Vaccinating Healthcare Workers against Seasonal Influenza Protects Their Patients? A Critical Review. Int J Family Med. 2012;2012:205464. doi:10.1155/2012/205464
https://www.hindawi.com/journals/ijfm/2012/205464/

Свързани публикации