Постваксинални саркоми при котките

Постваксинални саркоми при котките

Епидемиология и микроаналитична идентификация на алуминий с електронно-микроскопска сонда

Автори: Hendrick MJ, Goldschmidt MH, Shofer FS, Wang YY, Somlyo AP
Департамент по Патобиология, Колеж по Медицина, Университет на Пенсилвания, Филаделфия 19104

 

Постваксинални саркоми при котките
Снимка: wallpaperlite.com

Резюме: Увеличението на фибросаркоми в биопсии от популация на котки в област Пенсилвания изглежда е свързана с повишеното ваксиниране на котки след влизане в сила на задължителен закон за ваксинация против бяс. По-голямата част от фибросаркоми става в местата по тялото, използвани рутинно от ветеринарните лекари за ваксинация на животните и 42 от 198 тумори са заобиколени от лимфоцити и макрофаги, съдържащи примеси идентични на тези, описани преди това в постваксиналните възпалителни реакции на мястото на инжектиране. Някои от използваните ваксини са с алуминиеви адюванти и макрофагите около три тумора съдържат алуминиев оксид, идентифициран чрез електронния микроанализ и изобразен от енергийно-филтрираща електронна микроскопия. Персистирането на възпалителни и имунологични реакции, свързани с алуминий, може да предразположи организма на котката към разстройство на отговора по възстановяването на фиброзната съединителна тъкан, което води до неоплазия.


Източник: Hendrick MJ, Goldschmidt MH, Shofer FS, Wang YY, Somlyo AP. Postvaccinal sarcomas in the cat: epidemiology and electron probe microanalytical identification of aluminum. Cancer Res. 1992 Oct 1;52(19):5391-4.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1394143

Свързани публикации