Синдром на внезапната детска смърт (СВДС/SIDS) малко след шествалентна ваксина

SIDS след шествалентна ваксина

Още една патология, в която се подозира СВДС?

Автори: Ottaviani G, Lavezzi AM, Matturri L
Институт по патология в Университета на Милано, Италия

 

SIDS
Снимка: healthimpactnews.com

Резюме: Експерти от комисии на Европейската агенция за оценка на медицински продукти са изследвали дали е възможно да има връзка между шествалентни ваксини и някои появи на смъртни случаи, които са настъпили след ваксинация. Сред участниците има патолози с опит в областта на ваксините и синдрома на внезапната детска смърт, извършили аутопсията. Въпреки това, доколкото знаем, малко, или даже никакво, внимание не бе отделено на изследване на мозъчния ствол и сърдечните кръвоносни системи в поредица от сечения/разрези, нито разгледана възможността за задействащата роля на ваксината в тези смъртни случаи. Тук ние докладваме случая на 3-месечно момиченце бебе, което умира внезапно и неочаквано, малко след като му е приложена шествалентна ваксина. Разглеждане на мозъчния ствол в поредица от разрези разкри двустранна хипоплазия на дъгообразното ядро. В сърдечната кръвоносна система бяха представени персистираща фетална дисперсия и резорбтивна дегенерация. Този случай предлага уникален поглед върху възможната роля на шествалентната ваксина в предизвикването на смъртен изход в уязвимо бебе.

Всеки случай на внезапна и неочаквана смърт, настъпила перинатално и в ранна детска възраст, особено скоро след ваксинацията, винаги трябва да се подложи на пълна аутопсия с проучване съгласно указанията ни.

Уточнение: Според описанието в пълния текст на доклада, реакцията е настъпила един час след поставяне на шествалентна ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце Б и хепатит Б. Въпреки предприетите мерки по реанимация, смъртта е настъпила два часа след приема в болница.


Източник: Ottaviani G, Lavezzi AM, Matturri L. Sudden infant death syndrome (SIDS) shortly after hexavalent vaccination: another pathology in suspected SIDS? Virchows Arch. 2006 Jan;448(1):100-4. Epub 2005 Oct 18.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16231176

Свързани публикации