Нови проучвания, свързани с качествения контрол на ваксините: микро- и нанозамърсявания

тетаничен токсин

Резюме

Автори: Antonietta M Gatti, Sefano Montanari.

Ваксините са проучвани за възможни странични реакции. За получаване на нови данни се приложи електронно-микроскопски метод за изследване на ваксините, с цел проверка за наличие на твърди замърсители чрез сканиращ електронен микроскоп, оборудван с рентгенова микросонда. Резултатите от проучването показаха присъствие във ваксиналните проби на микро- и наноразмерни частици, съставени от неорганични елементи. Тези частици не са декларирани сред съставките на ваксините и тяхното неправомерно присъствие в пробите на този етап е необяснимо. Значителна част от същите  замърсители вече са откривани в други матрици и са описвани като бионеразградими и бионесъвместими. Събраните доказателства са показателни за някои хипотези,  свързани с дискутираните в статията болести.

Цялата статия » nano-vax-1.pdf


Източник: http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf

Свързани публикации