Китай приема строг закон за безопасност на ваксините

дефектни ваксини

Китай приема строг закон за контрол на целия процес, свързан с ваксините – разработване, производство, разпространение и ваксинация – съобщава медията Asia Times. Приет е в събота и влиза в сила през декември.

Ще бъдат създадени специализирани екипи за провеждане на надзора и електронна информационна система, предоставяща цялата информация за производството и опаковката/листовката на ваксините, срока на годност, дата на ваксинацията, провелите я мед. лица и получателите.

Новият закон затяга и наказанията за производство и продажба на фалшиви или нестандартни ваксини. Извършилите нарушения производители и продавачи ще носят по-тежка наказателна отговорност и ще им налагат много солени глоби. Също може да се отнемат лицензи и сертификати и да се прекратява дейността им.

Производителите и продавачите на дефектни ваксини ще бъдат изправени пред глоба от 15 до 50 пъти от стойността на незаконните продукти, докато производителите или продавачите на нестандартни ваксини са заплашени с глоба от 10 до 30 пъти от стойността.

Новият закон влиза в сила на 1 декември 2019 година.

Свързани публикации