Ще предотврати ли HPV ваксинацията рак на маточната шийка?

hpv ваксинация

hpv ваксинация Автори: Claire P Rees, Petra Brhlikova, Allyson M Pollock.

Резюме:

Проведохме критично оценяване на публикувани изпитвания за ефикасност – Фази 2 и 3, във връзка с превенцията на рак на маточната шийка при жени. Нашият анализ показва, че самите изпитвания са генерирали значителна несигурност, подкопавайки твърденията за ефикасност в тези данни. Имаше 12 рандомизирани контролирани проучвания (RCT) на Cervarix и Gardasil. Тестовите групи не отразяват целевите групи за ваксинация поради различията във възрастта и рестриктивните критерии за включване в изпитването. Използването на комбинирани и далечни сурогатни резултати прави невъзможно определянето на ефектите върху клинично значимите резултати. Все още не е сигурно дали ваксинацията срещу човешки папиломен вирус (HPV) предотвратява рак на маточната шийка, тъй като изпитванията не са били предназначени да открият този резултат, за което са необходими десетилетия. Въпреки че има доказателства, че ваксинацията предотвратява цервикална интраепителна неоплазия степен 1 ​​(CIN1), това не е клинично важен резултат (не се прилага лечение). Изпитванията са използвали комбинирани сурогатни резултати, които включват CIN1. Високата ефективност срещу CIN1+ (CIN, 2, 3 и аденокарцином in situ (AIS)) не означава непременно висока ефикасност срещу CIN3+ (CIN3 и AIS), която се среща много по-рядко. Има твърде малко данни, за да се заключи ясно, че HPV ваксината предотвратява CIN3+. CIN като цяло е вероятно да бъде диагностициранa в проучванията, тъй като цитологията на маточната шийка е проведена на интервали от 6–12 месеца, а не през нормалния скринингов интервал от 36 месеца. Това означава, че изпитванията може би са надценили ефикасността на ваксината, тъй като някои от лезиите биха регресирали спонтанно. Много проучвания диагностицират персистираща инфекция въз основа на чести тестове на кратки интервали, т.е. по-малко от 6 месеца. Съществува несигурност дали откритите инфекции биха се изчистили или продължават и водят до цервикални промени.


Източник: Rees CP, Brhlikova P, Pollock AM. Will HPV vaccination prevent cervical cancer? J R Soc Med. 2020 Feb;113(2):64-78. doi: 10.1177/0141076819899308.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0141076819899308

Свързани публикации