Бъдете внимателни, прилагайки въглерод-флуорни връзки за улеснение на усвояването на лекарства

въглерод-флуорни връзки

Автори: Christian Sonne, Su Shiung Lam, Ki-Hyun Kim, Jörg Rinklebe, Yong Sik Ok

въглерод-флуорни връзкиКакто се съобщава в научния журнал Chemosphere от Colles et al. (2020), човек е изложен по много начини на въздействие на поли- и перфлуоралкилни съединения (PFAS).

В днешно време, участието на формации с C-F (въглерод-флуор) връзки, използвани за по-добро транспортиране на лекарства в клетъчна среда, буди опасения за проблемно въздействие върху човек. Това е така, поради инертния характер на тези химични формации и устойчивостта им на метаболитно разлагане и екскреция от организма.

Според ново изследване, цитирано в Nature, синтезът на N-трифлуорометиламиди, съдържащи C-F връзки, открива нови възможности за изобретения в хуманната медицина и фармацевтичната индустрия, благодарение на предизвиканата от полярността на връзката C-F стимулация, водеща до ефективно взаимодействие с биологични рецептори и ензими (Clayden, 2019, Scattolin et al., 2019).

Въпреки това, след внимателен преглед на компонентите, възниква подозрение дали те няма да окажат потенциално вредни странични ефекти при хора, като се има предвид, че техните физикохимични свойства са подобни на индустриално произведените пер- и полифлуоралкилни съединения (PFAS). Тези лиофобни (отблъскващи течности) химикали, използвани например за GORE-TEX® (водонепромокаеми тъкани), Teflon (покрития на домакински съдове) и противопожарна пяна, са изключително токсични за хората и водят до нарушаване на възпроизводството и потискане на имунната система, както и предразполагат развитието на рак (Im et al. 2019).

Независимо, че тези нови вещества (N-трифлуорометиламиди) с къса въглеродна верига и кратък период на полуразпад, са по-малко токсични от PFAS, те все още не са добре проучени и трябва да се изследват допълнително, включително продуктите им на разпад в питейната вода (Kotthoff and Bücking 2018). Например нови данни потвърждават, че PFBS, късо-верижно PFAS, със само 4 въглеродни атома във веригата, обикновено използвано като заместител на дълговеричжно PFAS, все още е свързано с неблагоприятни последствия за здравето (Liu et al. 2020). В такъв случай, предложените нови фармацевтични химикали могат да имат нежелани ефекти, като намаление на имунния отговор при ваксиниране, безплодие, автоимунни заболявания и в най-лошия случай също рак.

Предвид асоциирания с C-F връзките потенциален риск, препоръчваме да се ограничи употребата им, подобно на невротоксичния органо-живачен Тиомерсал, използван като антисептично и противогъбично вещество при производството на ваксини (Geier et al. 2015). В Мичиган (САЩ) дългогодишно замърсяване с PFAS от кожарското предприятие „Wolverine Worldwide“ е предизвикало цяла поредица от здравословни проблеми при хората, като високо ниво на холестерол, язвен колит, заболявания на щитовидната жлеза, рак на яйчниците, рак на тестисите, рак на бъбреците, както и индуцирано от бременност високо кръвно налягане (Talpos 2019). Поради този и други случаи, глобалното производство и продажба на флуорирани органични съединения се забранява чрез Стокхолмската конвенция, за да се избегнат неблагоприятните последствия за хората и дивата природа (Stockholm Convention 2018). Това трябва да бъде тревожен сигнал по отношение на фармацевтичната (промишлена) употреба на C-F съединения, поради значителния риск, както беше споменато по-горе.

Трябва да се внимава, когато се обмисля излагането на хора на нови лекарства и химикали, съдържащи C-F структури. Ето защо, настоятелно призоваваме за събиране на повече доказателства за токсичните свойства на N-трифлуорометиламидите при хора, със специално внимание при бременни жени, поради съществуващия риск при развитието на невро-ендокринната система на плода и новороденото (Grandjean et al. 2014). Изобщо да не се прилага или да се намали употребата на тези нови химикали, за да се защити здравето на следващите поколения, както твърди Lancet комисията по замърсяване и здраве (Landrigan et al. 2018).

Превод: Емилия Златковска

Източник: Sonne C, Lam SS, Kim KH, Rinklebe J, Ok YS. Be cautious applying carbon-fluorine bonds in drug delivery. Chemosphere. 2020 Jan 125971. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.125971.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653520301636


Свързани публикации