БЦЖ ваксината: негодна да предпази човешкия организъм от белодробна туберкулоза

БЦЖ ваксина

Поддръжниците на старата и добре позната ваксина БЦЖ обичат да я прехвалват най-вече с два основни  довода: първо, с примери от литературата на 19 век, чиито герои най-често умирали от туберкулоза и второ, с невероятно големия брой смъртни случаи от болестта през 20 век, които рязко спаднали след появата на „чудотворното“ лекарство. В същото време сред конспиративните им твърдения, че БЦЖ е повече от необходима и следва да бъде задължително прилагана, никъде не се споменава, че за последния един век има значително подобрение на фактори като начин на живот, жизнен и финансов стандарт, качествено медицинско обслужване и прогрес в сферата на здравеопазването, а също така и усъвършенстваната здравна култура на индивида и появата на съвременните антибиотици и други животоспасяващи медикаменти.

БЦЖ всъщност е неефикасна

БЦЖ ваксина
Източник: Fmgs India

Истината е, че има десетки изследвания и научни статии, в които се доказва неефикасността на БЦЖ, поради което и тази ваксина не попада в така наречения календар за задължителни имунизации, ползван в повечето страни на ЕС и много други извън континента. Нещо повече – опитите за създаването на нови, по-ефективни ваксини срещу туберкулоза, продължават, което нагледно показва, че наличната БЦЖ всъщност не действа. Наред с това е налице и потвърждение за безполезността на реваксинацията. И все пак: БЦЖ трайно продължава да присъства в имунизационния календар на България, а наред с това и четирите допълнителни дози, насрочвани след добре познатата проба Манту.

В свое проучване Lancet (използвано, между другото и в официален документ на СЗО – Световната здравна организация) недвусмислено се заявява, че БЦЖ достига едва 9% ефикасност за лица на възраст между 7 и 14 години, а освен това, тя по никакъв начин не създава бъдеща превенция от заразяване с белодробна туберкулоза. Всичко това води до друг извод на Lancet: БЦЖ не би следвало да продължава да бъде препоръчвана от здравните органи.

Съществува и друго проучване, проведено в Индия и траело внушителните 15 години, според което БЦЖ съвсем няма свойството изцяло да предпази пациентите от туберкулоза на белите дробове, а освен това ваксината по никакъв начин не спира разпространението на болестта. Това индийско проучване, също, е цитирано в официалния документ на СЗО и представлява най-мащабното изследване, провеждано някога във връзка с БЦЖ.

Самата Световна здравна организация пояснява: тестовете на ваксината показват твърде висока степен на променливост в действието ѝ, което води до дълбоки съмнения в нейната ефикасност. Тази ефикасност стига едва 50% в световен мащаб, като за туберкулозен менингит в ранна детска възраст възлиза на 75%. Обратно: в България има проучвания, които дават за пример туберкулозен менингит при деца, които са били ваксинирани с БЦЖ. Тук е важно да отворим скоба и да поясним, че у нас болестта е изключително рядка. *

Споменатите вече 50% ефективност на БЦЖ се споменава и от Американската агенция по храните и лекарствата. Този процент е извлечен от мета-анализ на ваксината. В тази връзка, Центърът за превенция и контрол на заболяванията в САЩ категорично заявява, че не може по никакъв начин да препоръча БЦЖ за имунизационния календар, конкретно за 95-та година. Разбира се, изключение правят определени рискови групи деца и то само след щателен преглед от специалист.

В България – БЦЖ криволичи някъде между доказани научни факти и неадекватната реалност, в която живеем!

Широко разпространеното твърдение сред родните специалисти в сферата на медицината и здравеопазването, че родният имунизационен календар е модерен и изцяло в духа на стандартите, наложени от ЕС, е по-скоро анекдот, отколкото факт, на който можем да се доверим. Да смятаме, че имунизационният ни календар е луксозен и осъвременен поражда повече съмнение, отколкото доверие. Защо ли? Защото няма нито една друга страна, освен България, която да включва в календара 4 реваксинации БЦЖ. Самите здравни организации от ЕС, а и от цял свят, вече са доказали, че от тях няма никакъв смисъл. Остава само фактът, че всички негативни странични ефекти от ваксината, продължават да застрашават здравето ни и това на нашите деца.

Съществуват много привърженици на световната конспирация, защитаваща ваксините. Голяма част от тях нямат нито медицинско образование, нито елементарни познание в сферата, но за сметка на това те упорито философстват из всякакви форуми, социални мрежи и навсякъде в Интернет, където сметнат за добре да се изтъкнат. Същите защитават БЦЖ, влизайки в ролята на медицински експерти, без да имат и най-малко основание да се смятат за такива, като докато вкарват всякакви термини и понятия в доводите си, сами не разбират колко глупаво звучат. А колко лесно би било първо да проверяват наистина достоверни източници по темата, за която се смятат подготвени…

Фактът обаче е неоспорим: страните от ЕС, а и други по света, регистрират изключително ниска степен на заболеваемост от белодробна туберкулоза, без изобщо да включват БЦЖ в имунизационните си календари. Някои от тези държави са я изключили още през 20 век.

В България БЦЖ се прилага от 1951 година. И въпреки че тук са регистрирани много случаи с реваксинации, а неваксинирани с БЦЖ почти няма, процентът на заболели с туберкулоза е невероятно висок. Всъщност ние сме една от първите страни с най-висока заболеваемост в Европа.


* Трудности при диагнозата на туберкулозния менингит в детска възраст, Г. Михайлов, Б. Бойкинов, М. Клинканова, Т. Шмилев, М. Панова, И. Иванов, Е. Генев – Педиатрия, бр.1/2001 г.
Съвременни аспекти в протичането на туберкулозната невроинфекция в детска възраст, М. Димитрова, Л. Пекова, Г. Йосифова, Зл. Караславова

Свързани публикации