Ефектът на грипната ваксинация при възрастни хора върху хоспитализацията и смъртността

Ефектът на грипната ваксинация при възрастни хора върху хоспитализацията и смъртността

Настоящите стратегии за ваксинация, приоритизиращи възрастните индивиди, могат да са по-малко ефективни от очакваните за намаляване на сериозната заболеваемост и смъртност в тази популация, което предполага, че може да са необходими допълнителни стратегии.

Прочети публикацията »